NIŽŠÍ HRÁDEK

kanalizace

Snímek zachycuje ulici Na Strouze zaplavenou splaškovými vodami při vzdutí nedostatečně kapacitní jednotné kanalizace. Sem plánuje developer napojit veškeré odpadní vody z budoucího bytového komplexu.
NIŽŠÍ HRÁDEK